. , . 2; ./: 032 677 025; 677 026
. , .. ; . 15; .: 02 868 66 71

-tel.: 0888 580 375, Globul: 0892 20 80 16,Vivacom: 0879 85 77 33

e-mail: evelin@abv.bg